شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× زبانیں Absent
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× نام Riley, Lucinda <1971->
× زبانیں German

مل گئے 1 دستاویزات.

دیگر تحقیق سے نتائج: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Indovina la fiaba!
0 0 0
جدید کتابیں

Rasano, Eva <1970->

Indovina la fiaba! / Eva Rasano

Giunti, 2017

خلاصہ: L'ormai conosciutissimo Lupo creato da Eva Rosano cerca di nascondersi nelle più popolari fiabe classiche. E di lupi cattivi e famelici, e che spesso fanno una brutta fine, le fiabe sono piene. Ma in questo libro il lupo fa ridere e si nasconde nelle pagine, mascherandosi da Bella Addormentata nel bosco, da Aladino, da Cappuccetto Rosso e da molti altri personaggi. Un albo senza parole per giocare con le fiabe, per riconoscerle, per immaginare nuovi travestimenti.