شامل کریں: تمام مندرجہ ذیل فلٹر
× پڑھنے کا ھدف d100_sa_17_d
× موضوع Famiglia <gruppi sociali>
× نام Alcott, Louisa May <1832-1888>
× نام Carini, Mara
× پبلیشر Malipiero editore
× موضوع Crescere
شامل کریں: مندرجہ ذیل فلٹر میں سے کوئی بھی نہیں
× نام Stevenson, Robert Louis <1850-1894>
× پبلیشر Istituto geografico De Agostini <casa editrice>

مل گئے 1 دستاویزات.

دیگر تحقیق سے نتائج: Rete Bibliotecaria Bergamasca

Le piccole donne crescono
0 0 0
جدید کتابیں

Alcott, Louisa May <1832-1888>

Le piccole donne crescono / L. Alcott ; a cura di Mara Carini

Ozzano Emilia : Malipiero, copyr. 1969

خلاصہ: Le sorelle March sono giovani donne, pronte a scoprire il mondo fuori dalla famiglia: i viaggi, il lavoro, l'amore, gioie e dolori da affrontare... Per Meg, Jo, Beth e Amy è il momento di mettere alla prova i sogni e costruire il proprio futuro. Età di lettura: da 8 anni.