کمیونٹی » Forum » جائزے

La casa delle meraviglie
0 1 0

La casa delle meraviglie

Topipittori, 2013

248 Views, 1
Sara Castignari
158 posts

È molto interessante!! Merita di essere letta la storia di Rosellina Archinto come donna ed imprenditrice lungimirante.
Trascrivo il testo in quarta copertina: "Dal 1966 al 1985, in Italia, vi fu una straordinaria esperienza editoriale. Il suo nome è Emme Edizioni; quello della sua fondatrice, Rosellina Archinto. Questo libro racconta come nacque, crebbe, si sviluppò, rivoluzionando il modo di fare i libri per i bambini e di pensare l'infanzia."

  • «
  • 1
  • »

7497 پیغامات میں 6149 ارسال کردہ موضوعات کے 878 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 2 utenti online