کمیونٹی » Forum » جائزے

Invisible monsters
0 1 0
Palahniuk, Chuck <1962->

Invisible monsters

Mondadori libri, 2017

خلاصہ: Shannon McFarland, si ritrova mutilata della mascella in seguito a una misteriosa fucilata. Il suo partner, il poliziotto Manus, la lascia per mettersi con la bambolona texana Evie. Allora Shannon, insieme alla Principessa Brandy Alexander, inizia un folle e picaresco viaggio, mossa dall'intento di vendicarsi.

251 Views, 1

Fa leggere assolutamente!
Un colpo di scena dietro l'altro fino alla fine.
Libro avvincente.

  • «
  • 1
  • »

7497 پیغامات میں 6149 ارسال کردہ موضوعات کے 878 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 2 utenti online