کمیونٹی » Forum » جائزے

Super size me
3 1 0

Super size me

Fandango distribuzione, copyr. 2005

خلاصہ: Documentario su un uomo in perfetta forma fisica che per un mese si ciba solamente di prodotti acquistati ai fast food. Al termine dell'esperimento il quadro clinico dell'uomo sara' preoccupante per la rapidita' dei cambiamenti avvenuti al suo fisico.

190 Views, 1
صارف 39363
46 posts

Più efficace di diversi altri documentari e reportage, nella sua estrema (in tutti i sensi) semplicità.

  • «
  • 1
  • »

7052 پیغامات میں 5760 ارسال کردہ موضوعات کے 833 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 43 utenti online