کمیونٹی » Forum » جائزے

Super size me
3 1 0

Super size me

Fandango distribuzione, copyr. 2005

خلاصہ: Documentario su un uomo in perfetta forma fisica che per un mese si ciba solamente di prodotti acquistati ai fast food. Al termine dell'esperimento il quadro clinico dell'uomo sara' preoccupante per la rapidita' dei cambiamenti avvenuti al suo fisico.

76 Views, 1
صارف 39363
17 posts

Più efficace di diversi altri documentari e reportage, nella sua estrema (in tutti i sensi) semplicità.

  • «
  • 1
  • »

6821 پیغامات میں 5559 ارسال کردہ موضوعات کے 807 صارفین

:اس وقت آن لائن Ci sono 1 utenti online