A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.
0 0 0
كتب عصرية

Sgardoli, Guido <1965->

A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.

نبذة مختصرة: Londra, fine Ottocento. David Pip e il suo amico Calum Traddles fuggono dall'orrido orfanotrofio in cui sono rinchiusi per svelare il mistero della scomparsa in Svizzera di Sherlock Holmes: David è convinto di essere suo figlio ed è deciso a dimostrarlo ritrovando l'elusivo genitore. In un rocambolesco, improbabile, divertente viaggio per l'Europa degno di Jules Verne, fra treni di lusso e mongolfiere, incontrano svariati personaggi sbucati da romanzi famosi: il perfido Fagin, i Tre uomini in barca con tanto di cane, Dracula, Monsieur Poirot... Un piccolo albergo sulle cascate cela il segreto della presunta morte di Holmes, e i due ragazzini avranno una parte importante nel chiarire le cose una volta per tutte. Età di lettura: da 12 anni.


عنوان ومساهمات: A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. / Guido Sgardoli

نَشْر: BUR, 2019

وصف مادي: 334 p. ; 19 cm

EAN: 9788817108553

تاريخ:2019

لغة: Italian (لغة النص، الموسيقى التصويرية، الخ)

بلد: Italy

أسماء: (Publisher )

مواضيع:

فصول/أقسام: 853.92 Narrativa italiana. 2000- [22] Avventura <genere fiction>

هناك 2 نسخة, من بينها 1 تحت الإعارة

مكتبة موضع/موقع جَرْد حالة إمكانية الإعارة إعادة الدخول
GADESCO PIEVE DELMONA NR SGA ASS XG-20331 على الرف قابلة للإستعارة
CARPENEDOLO N R853 SGA ASS EH-36337 تحت الإعارة 31/08/2019
عرض كل

التعليقات الأخيرة المُدْرَجَة

ليس هناك أي تعليق

رمز للإدماج

نسخ ولصق رمز HTML أدناه على موقع الويب الخاص بك.