بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× أسماء Piumini, Roberto <1947->

وُجِدَت 2 وثائق.

I tre tortellini
0 0 0
كتب عصرية

Piumini, Roberto <1947->

I tre tortellini / Roberto Piumini ; illustrazioni di Maria Sole Macchia

Mondadori, 2019

نبذة مختصرة: In un lago di brodo, tempo fa, nuotavano, in grande libertà, tre piccoli e simpatici fratelli, che erano, pensate, dei tortelli.

Romeo e Giulietta
0 0 0
كتب عصرية

Piumini, Roberto <1947->

Romeo e Giulietta / Roberto Piumini ; da William Shakespeare

EL, 2015