بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× موضوع Antichità
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× موضوع Boston

وُجِدَت 1 وثائق.

Boston
0 0 0
كتب عصرية

Vorhees, Mara <autrice di guide turistiche>

Boston : il meglio da vivere, da scoprire / Mara Vorhees

2. ed. italiana

EDT : Lonely Planet, 2020

نبذة مختصرة: Perfetta per un breve soggiorno, questa guida pratica e facile da usare raccoglie il meglio della città: che cosa vedere, itinerari e segreti del posto per vivere un'esperienza indimenticabile.