بما فيه: و لا واحد من عناصر التصفية، التالية
× تاريخ 2020
بما فيه: جميع عناصر التصفية، التالية
× أسماء Baz, Edurne

وُجِدَت 1 وثائق.

Cammino di Santiago
0 0 0
كتب عصرية

Baz, Edurne - Uzal, Virginia

Cammino di Santiago : il meglio, da vivere, da scoprire / Edurne Baz, Virgilia Uzal

2. ed. italiana

EDT : Lonely Planet, 2019

نبذة مختصرة: Da non perdere. Tutti i luoghi da vedere e i consigli degli esperti per rendere il vostro viaggio indimenticabile. Vita locale: scoprire gli angoli della città più amati dagli abitanti. Il meglio del Cammino di Santiago: itinerari a piedi, cibo, arte, architettura, shopping, divertimenti e altro.