BIBLIOTECA DI COLLEBEATO

BIBLIOTECA DI COLLEBEATO

اتصالات

Biblioteca comunale di Collebeato "E. Curiel"
VIA MARTINENGO, 8, COLLEBEATO
0302511106

توقيت مغلقة

المكتبة مغلقة اليوم

عرض الجدول الزمني كاملا

ORARIO DI APERTURA

Lunedì 15.00 -19.00

Mercoledì 14.00 -19.00

Venerdì 14.00 -18.00

Sabato 9.30-12.30

 

 

Biblioteca di Collebeato

La Biblioteca di Collebeato si trova in via Martinengo, 8.

Il patrimonio librario ammonta a circa 18.000 documenti.

E' attivo il servizio WI-FI gratuito in tutta la sede.

عرض كل

Prossimi eventi

عرض كل

Ultimi acquisti