مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » مشاكل و تقارير و معلومات على النظام

مشاكل و تقارير و معلومات على النظام

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين

Threads
Topic
MLOL "Libro non disponibilie per la tua biblioteca"

ال Alessandro Musesti ال 26 April 2024

library is not valid

ال Valeria Ravenoldi ال 3 April 2024

Malfunzionamento app su smartphone

ال Daniela Breda ال 9 March 2024

Biblioteca di Casale Cremasco Vidolasco

ال Daniele Mozzoni ال 24 January 2024

segnalazione refuso nel titolo

ال Roberta Coianiz ال 7 January 2024

prenotazione libro del 7.10.2023

ال مُستخدِم 12653 ال 7 December 2023

[MLOL] Titolo prenotato non disponibile per la tua biblioteca

ال Francesco Rocca ال 3 November 2023

App brescia per te biblioteche

ال Enrico Robustelli ال 3 May 2023

Giornali

ال Giovanni Novelli ال 9 September 2023

segnalazione refuso nella descrizione

ال Roberta Coianiz ال 9 August 2023

APP NON FUNZIONA

ال Sara Bertolini ال 25 July 2023

Inserimento nuove proposte

ال BSU43540 ال 7 July 2023

Diritti scaduti

ال Silvano Guarneri ال 20 June 2023

vorrei leggere i quotidiani ma non riesco ad arrivare alla pagina giusta

ال Sergio Bonesini ال 18 January 2023

Revoca automatica

ال Francesca Santochirico ال 20 January 2023

Diritti scaduti

ال Sebastiano Rossi ال 3 October 2022

libri da leggere

ال Claudio Conchieri ال 13 July 2022

problemi di ricerca

ال Monica Mondini ال 8 July 2022

Fascicolo di seriale "scomparso"

ال Daniele Mozzoni ال 28 May 2022

Suggerimento

ال BSU43540 ال 9 June 2022

Una debuttante molto speciale

ال Rita Macchia ال 8 June 2022

Siamo noi a dire basta

ال Rita Macchia ال 2 June 2022

It ends with us. Siamo noi a dire basta.

ال Rita Macchia ال 27 May 2022

Segnalazione copertina errata

ال Daniele Mozzoni ال 28 May 2022

Applicazione io

ال Elisabetta Tognoli ال 6 May 2022

Problema di ricerca

ال Nadia Gonzini ال 6 November 2021

Segnalazione errore

ال FLORIANA BARBIERI ال 12 February 2022

Problema di ricerca

ال Nadia Gonzini ال 6 November 2021

ricerca senza risultato

ال Roberta Regosa ال 17 October 2021

Scaffali con libro della rete bibliotecaria bergamasca

ال Francesco Bonomi ال 30 July 2021

463 رسائل في 162 مناقشات ال 156 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 69 utenti online