مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Psicologia e tests psicologici
0 1 0
Tosi, Daniela

Psicologia e tests psicologici

Milano : Mariotti, copyr. 1994

307 Views, 1
Saimon Bari
24 posts

Un buon libro semplice da leggere per spiegare le basi della psicologia con nozioni alla portata di tutti. Panoramica generale sulle branche di questa scienza spiegate in modo semplice e interessante, seguite da test psicologici chiariti nel loro significato

  • «
  • 1
  • »

9710 رسائل في 8026 مناقشات ال 1076 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 6 utenti online