مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

Psicologia e tests psicologici
0 1 0
Tosi, Daniela

Psicologia e tests psicologici

Milano : Mariotti, copyr. 1994

261 Views, 1
Saimon Bari
20 posts

Un buon libro semplice da leggere per spiegare le basi della psicologia con nozioni alla portata di tutti. Panoramica generale sulle branche di questa scienza spiegate in modo semplice e interessante, seguite da test psicologici chiariti nel loro significato

  • «
  • 1
  • »

9441 رسائل في 7799 مناقشات ال 1059 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 10 utenti online