مجموعة التواصل الإجتماعي » Forum » تعليقات

تعليقات

لبدء مناقشة جديدة عليكم أن تكونوا مُستخدِمين مسجَّلين
لإنشاء مناقشة جديدة يجب الانطلاق من بطاقة تفاصيل العنوان
Announcements
I migliori libri e ebook del 2016

ال Enrico Tagliani ال 29 December 2016

Threads
Topic
Il mastino dei Baskerville - Arthur Conan Doyle

ال مُستخدِم 94336 ال 6 February 2021

Silence - Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson

ال Roberto Filippini ال 4 March 2021

Un sogno sull'oceano - Luigi Ballerini

ال Martina Re ال 1 March 2021

Per tutti i giorni della mia vita - Abbie Greaves

ال Lucia Maddalena Morosso ال 7 October 2020

La lettera B - Lia Levi

ال مُستخدِم 93041 ال 3 March 2021

La donna di ghiaccio - Robert Bryndza

ال Elena Coffetti ال 26 November 2019

Camminare correre volare - Sabrina Rondinelli

ال Giorgia Barrale ال 2 March 2021

Anatomia di un miracolo - Nicolangelo D'Acunto (ed.)

ال Chiara Massini ال 2 March 2021

L'ultima badessa di Santa Giulia - Sergio Facchetti

ال Chiara Massini ال 2 March 2021

Il nazista e il ribelle - Andrea Cominini

ال Chiara Massini ال 2 March 2021

La notte della giustizia all'alba del perdono - Julia Kristeva

ال Andrea Piccini ال 1 March 2021

Il gelsomino e la pozzanghera - Etty Hillesum

ال Andrea Piccini ال 1 March 2021

La donna dal kimono bianco - Ana Johns

ال Giovanna Gorlani ال 23 February 2021

L'uomo con la vestaglia rossa - Julian Barnes

ال Clara Toninelli ال 27 February 2021

Blues della fine del mondo - Ian McEwan

ال Clara Toninelli ال 27 February 2021

Le straordinarie avventure di Alfred Kropp - Rick Yancey

ال مُستخدِم 92427 ال 27 February 2021

Banksy - Duccio Dogheria

ال Giovanna Gorlani ال 27 February 2021

L'arte sconosciuta del volo - Enrico Fovanna

ال Giacomina Martinelli ال 25 February 2021

Harry Potter e la pietra filosofale

ال مُستخدِم 55916 ال 24 February 2021

Ritorno alla villa delle stoffe - Anne Jacobs

ال Silvia Gritti ال 23 February 2021

La ragazza con la Leica - Helena Janeczek

ال Clelia Nodari ال 2 September 2019

Cuore di topo - James Patterson e Chris Grabenstein

ال مُستخدِم 92232 ال 20 February 2021

Invicta legio - Santiago Posteguillo

ال مُستخدِم 1036 ال 30 November 2019

La donna da mangiare - Margaret Atwood

ال Giovanna Gorlani ال 20 February 2021

La bambina nel bidone - Jacqueline Wilson

ال Martina Re ال 21 January 2021

La tentazione del muro - Massimo Recalcati

ال Simona Polotti ال 18 February 2021

Il bambino con il pigiama a righe

ال مُستخدِم 93602 ال 2 February 2021

Che ne è stato di te, Buzz Aldrin? - Johan Harstad

ال Giovanna Gorlani ال 17 February 2021

Troppo freddo per Settembre - Maurizio De Giovanni

ال Osvaldo Fava ال 26 September 2020

Il grande gioco - David Almond

ال مُستخدِم 92404 ال 17 February 2021

7840 رسائل في 6427 مناقشات ال 931 مُستخدِمين

حاليا على الانترنت: Ci sono 40 utenti online